PKH 0-1

Prekidač kraja hoda
automatizacija u rudarstvu
Image

PKH 0-1 Prekidač kraja hoda Automatizacija u rudarstvu

Princip rada:
Prekidač kraja hoda sa pasivnim živinim prekidačem PKH 0-1 u sebi sadrži zaliveni vakuumski živin prekidač. U zavisnosti od položaja PKH 0-1, živin prekidač ukljčuje ili isključuje kontakt i time se ukuljučuje ili isključuje pogon nekog uređaja.

 

PKH 0-1 nema pokretnih delova koji bi bili izloženi habanju i uticaju agresivnih sredina tako da je teorijski vek ovog prekidača neograničen.

Montaža:
PKH 0-1 se montira na limu ili viljušci koja menja položaj pri prolazu nekog od pokretnih delova mašina ili sistema.

TEHNIČKI PODACI

    Napon priključenja: do 220Vac ili do 220Vdc
    Opterećenje na kontaktima: do 500VA ac ili do 50W dc
    Dužina kabla: 2,5 m (na zahtev i više)
    Kabl : pp/l 2x1mm2
    Težina bez kabla : 0,1kg
    Dimenzije bez kabla: prečnik: 55 mm, debljina: 15 mm

Informacije

Za sve potrebne informacije obratite se na telefon +381 (0)63 10 22 616